Miljöguide

Miljövänlig Klädproduktion

Hur kan du veta om kläder är miljövänliga. Här följer Alice & Teds guide över vad du kan leta efter.

Certifiering

Det finns vissa normer som anger gynnsamma produktionsmetoder, god praxis och bättre tygval. Vi har nedan gjort en lista över olika miljöcertifieringar som finns. Ta gärna en titt och håll ögonen öppna för dessa nästa gång du leta efter kläder.

Reparation

Försök att reparera dina kläder när de går sönder. Även om du tycker att du inte är duktig och kan göra det själv, så kan du alltid lämna in plagget för att ersätta ett blixtlås eller lite sömnad. Detta gör att du inte behöver springa iväg och köpa nya kläder direkt.

Återanvändning

Många material eller tyger kan återanvändas i nya produkter, även om den ursprungliga produktens liv är över. Återanvända tyger kan användas både av enskilda personer och företag.

Återvinn

Minska avfall genom att använda material görs om till nya. Återvinning minskar förbrukningen av färska råvaror, energianvändning, luftföroreningar och vattenföroreningar.

Hälsa & Säkerhet

Miljön omfattar även våra arbetsplatser och fabriker. Vi måste se till att alla i produktionskedjan arbetar under goda förhållanden för deras hälsa och säkerhet. Vi måste se till att våra kläder är inte gjorda i fabriker som kollapsar eller där arbetstagarna måste arbeta med giftiga kemikalier och färgämnen. Vi måste helt enkelt sluta kräva sådana produkter!

Minimera avfall

Minimera avfall är ett försök att minska mängden avfall, resurser och energi vid tillverkningen. Ett sätt att minimera spill kan vara att göra produkter av överblivna tyger eller sluta använda plastpåsar för att förpacka varje plagg som levereras.

Ekologiskt

Ekologiska kläder är gjorda av material som är gjorda av eller odlas i enlighet med ekologiska normer. Tygerna består av fibrer som är fria från herbicider, pesticider och genetiskt modifierade frön.

Biologiskt nedbrytbart

Biologiskt nedbrytbara produkter innebär att de kan konsumeras av mikroorganismerna och återvända till föreningar som finns i naturen. Kläder som är nedbrytbara är typiskt tillverkade av naturliga fibrer, såsom ren bomull eller ren ull.

Förbrukning

All konsumtion påverkar miljön. Långvariga kvalitetsprodukter minskar behovet att konsumera.

 


 

Miljöguide

Här är en guide till textilcertifieringar. Håll utkik efter dessa certifieringar för att kunna göra bättre produktval.

 

Bluesign®

Tittar på allt från råmaterial till kemiska komponenter och resurser som används för att sedan bedöma deras ekologiska påverkan. Det är i huvudsak en etikett som hjälper till att identifiera tyg- och klädtillverkare som har analyserat sin tillverkningskedja och som ständigt investerar i forskning och utveckling för att minska sina ekologiska fotavtryck.

Källa: http://www.bluesign.com

 

Cotton Made in Africa

Anger att bomullen är ekologiskt odlad av afrikanska bönder i samarbete med Aid by Trade Foundation. Detta initiativ är tänkt att ge afrikanska bomullsodlare kunskap om metoder för odling av ekologisk bomull samt att förbättra deras livskvalitet som jordbrukare. Initiativet arbetar med återförsäljare som efterfrågar ekologiskt producerad bomull.

Källa: http://www.cotton-made-in-africa.com/en/

 

Cradle to Cradle

Anger en produkt som antingen är helt återvinningsbart eller biologiskt nedbrytbar och som görs med tillverkningsprocesser som inte är skadliga för människor eller miljö på något sätt. Certifieringsprogrammet gäller material, production och slutprodukt och är en chans för företagen att visa miljöintelligent design.

Källa: http://www.c2ccertified.org

 

Fair Trade

Symbolen betyder att produkten har uppfyllt vissa sociala, miljömässiga och ekonomiska kriterier som stödjer en hållbar utveckling av småskaliga producenter och jordbruksarbetare i de fattigaste länderna i världen. Fair Trade-organisationen ger i huvudsak konsumenterna möjlighet att bidra till att minska fattigdomen och inleda förändring genom att köpa rättvisemärkt bomull och flera certifierade livsmedel.

Källa: http://www.fairtrade.net

 

Global Organic Textile Standard (GOTS)

Anger att produkten är ekologisk genom varje steg av produktionen från odling till slutprodukt. Detta omfattar alla aspekter av tillverkningen från användningen av biologiskt nedbrytbara och giftfria färgämnen, avfallshantering med liten miljöpåverkan, vattenförsörjning i fabriker, rättvisa arbetsförhållanden och slutprodukter som är fria från allergiframkallande, cancerframkallande eller giftiga kemiska rester. Denna officiellt och internationellt erkända standard är idag en av de mest betrodda ekologiska textilcertifieringarna.

Källa: http://global-standard.org/the-standard.html

 

Global Recycle Standard

Anger att produkten innehåller återvunnet material av något slag. Detta är ofta i form av återvunnen polyester eller rPET, som ofta finns i sportkläder och bomull / rPET -tygblandningar.

Källa: http://textileexchange.org

 

Made By

Tecknet är en etikett som indikerar ett modeföretags miljöansvar och rättvisa arbetsförhållanden i hela leveranskedjan. Made By-organisationen arbetar med varumärken som använder ekologisk bomull och arbetar med sömnadsfabriker med påtvingade sätt att arbeta.

Källa: http://www.made-by.org

 

OE-100

Anger att en produkt är gjord av 100 % ekologisk fiber som har spårats och verifierats genom hela produktionskedjan. Textil Exchange utmärker certifieringen.

Källa: http://textileexchange.org

 

Oeko-Tex

Standarden anger att textilprodukten är fri från vissa grupper av skadliga ämnen och försäkrar att den är ofarlig för hälsan. Standarden kan delas in i tre nivåer: 100, 1000 och 1000 plus som den högsta och indikerar att allt från tyg, trådar, foder, stängningslösningar mm har uppfyllt kriterierna.

Källa: https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

 

SCS Certification

Mäter mängden återvunnet material som har avletts från avfallsflödet i en viss produkt. SCS-organisationen ger också certifieringen till företag som uppfyller vissa kriterier för återvinning i egen regi.

Källa: http://www.scsglobalservices.com/recycled-content-certification?scscertified=1

 

USDA Certified Organic

Känns ofta igen för livsmedelsmärkning, men står för alla jordbruksgrödor. Dessa inkluderar bomull, ull och andra naturliga fibrer som kommer från djur som inte har fått antibiotika eller tillväxthormoner och som fått ekologiskt foder, samt växter som inte har odlats med bekämpningsmedel, konstgödsel eller joniserande strålning. Alla produkter som är märkta som USDA Certified Organic måste uppfylla normerna oavsett om råvaran odlades i USA eller någon annanstans.

Källa: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/NOP

 

Zque

Indikerar miljövänlig och ansvarsfullt tillverkad ull. Ull med denna ackreditering har producerats på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt, med höga djurskyddskrav och kan spåras tillbaka till sin källa. Den mesta ullen med Zquecertifiering är merinoull som är odlad och producerad i Nya Zeeland.

Källa: http://www.zqmerino.com/home/zq-merino/